ÖZKAN KARA & BLOGGER

Bizler bilginin sahibi değil,emanetçileriyiz.. Bu doğrultuda bilgi paylaştıkça nesilden nesile yayılan bir mirastır.. Biz de bilgi ye değer veriyor ve bu mirası sizlerle paylaşıyoruz..

Follow Me

  • Home
  • /
  • Category Archives: Nesne Yönelimli Programlama(OOP)

SOLİD PRENSİPLERİNE GENEL BAKIŞ!

S.O.L.İ.D. PRENSİPLERİ NEDİR ? S.O.L.İ.D. Prensipleri, uygulama geliştirme sürecinde kod kalitesini arttırmak ve temiz kod yazma bilincini aşılamak amacıyla yazılımcıların ilke edilmesi gereken hususları 5 ana başlıkta tümleyen çatıdır.. Principle Türkçe karşılık olarak »İLKE» anlamına gelmektedir. Yazılıma yaklaşım şeklini belirleyen ve çözüm yolları sunan felsefi bir düşüncesidir. Düşünceyi öne süren; Robert Cecil Martin, Michael Feathers…