ÖZKAN KARA & BLOGGER

Bizler bilginin sahibi değil,emanetçileriyiz.. Bu doğrultuda bilgi paylaştıkça nesilden nesile yayılan bir mirastır.. Biz de bilgi ye değer veriyor ve bu mirası sizlerle paylaşıyoruz..

Follow Me

SOLİD PRENSİPLERİNE GENEL BAKIŞ!

S.O.L.İ.D. PRENSİPLERİ NEDİR ?

solid-prensipleri-nedir

S.O.L.İ.D. Prensipleri, uygulama geliştirme sürecinde kod kalitesini arttırmak ve temiz kod yazma bilincini aşılamak amacıyla yazılımcıların ilke edilmesi gereken hususları 5 ana başlıkta tümleyen çatıdır..

Principle Türkçe karşılık olarak »İLKE» anlamına gelmektedir.

Yazılıma yaklaşım şeklini belirleyen ve çözüm yolları sunan felsefi bir düşüncesidir.

Düşünceyi öne süren; Robert Cecil Martin, Michael Feathers

Bu felsefe akrostij olarak, S.O.L.İ.D kısaltması olarak isimlendirilmiştir..

Kısaca : Solid 5 ilkeden oluşan her yazılımcının bilmesi ve uygulaması gereken yazılım geliştirme anayasasıdır.. Olayları çözümlemeye yönelik bir yaklaşımdır, kavramdır..

S.O.L.İ.D. PRENSİPLERİNİN AMACI NEDİR ?

  • Yazılım geliştirme kod kalitesini ve verimliliğini arttırmak,
  • Temiz kod yazım alışkanlığı kazandırmak,(Clean Code)
  • Kod Disiplini ve disiplin anlayışını aşılamak,
  • Yazılım hareket alanında,düzenli ve tertipli çalışma alanı yaratmak,
  • Kod karmaşasını ortadan kaldırmak, (Spaghetti Code) (Dirty Code) 
  • Kod bakım süreçlerini kolaylaştırmak,
  • İleride oluşabilecek problemlerin önüne geçilmesini sağlamak, İş kazalarının önceden tespiti ve çözüm yolları konusunda yön vermek.. Rehberlik etmek..
  • Riski azaltmak Minimum risk max. verim sağlamak,
  • Yönetilebilirliği ve sürdürülebilirliği devamlılaştırmak,
Solid’in 5 temel prensiplerini görsel üzerinden inceleyelim…
solid-5-prensibi-nelerdir

Bu makalemiz de Nesne Tabanlı Programlama içerinde yer alan, temel yazılım kod geliştirme standartlarını belirleyen, Solid Prensiplerini inceledik.. Bir sonra ki makalemizde Solid’in 5 temel prensiplerini detaylı bir şekilde örnekler üzerinden inceleyeceğiz..

 

Bir yanıt yazın